Mida vajab asendushooldusele jõudnud noor?

Pildil: Anu Järvepera, sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse korraldamise ja arendamise teenuse nõunik Eestis kasvab 800 last asutusepõhisel asendushooldusel ehk pere- ja asenduskodus, vana nimega lastekodus. Aastas eraldatakse sünniperest ligi 250 last, kellest üle poole vajavad asendushooldust. Kõik need lapsed vajavad peret, kus kasvada, kuni saavad täisealiseks, või kuni olukord sünniperes laheneb ja nad naasevad vanemate juurde. “Väga…

Mind kiusati mu ema pärast

Aigar (27) on pärit Tallinna lähedalt. Tema kirg, huvi ja hobi on alati olnud muusika, väiksest peale on tegelenud laulmisega ja kuulunud kümme aastat ühe poistekoori ridadesse. Ema kasvatas poissi üksi. Oma isast, kellest ta on näinud vaid üht fotot, ei tea Aigar siiani muud, kui et ta polnud pärit Eestist. Koolis olid Aigaril tunnistustel…

Teenusedisain avalikus sektoris – kas peab moega kaasa minema?

Autor: Mona Sõukand Kuidas teha nii, et kodudes läheks vähem toitu raisku, tules hukkunuid oleks poole vähem, traumaatiliste sündmuste puhul saaksid kõik abi, üleilmsed eestlased osaleksid Eesti ärivõrgustikes, iga lapse vaimne tervis oleks hea ja noored väärtustaksid ajateenistust? 19. oktoobril kell 13.00 tutvustatakse i-Klubi innovatsiooniprogrammis osalenud meeskondade lahendusi ühiskondlikele probleemidele. Uurisin Innotiimi mentori ja Sotsiaalkindlustusameti…

Kas koolikonflikte saab lahendada ilma politsei või meediata?

Annegrete Johanson, sotsiaalkindlustusameti taastava õiguse teenuse juht Esimene kuu uuel õppeaastal on möödunud ja kahjuks on selle ajaga meediasse jõudnud mitmeid lugusid sellest, kuidas koolikeskkonnas on tekkinud konfliktolukorrad või konfliktidest on välja kasvanud õigusrikkumised. Konfliktid on igal pool, kus on inimesed – see on tavapärane osa elust. Kuidas neid lahendada, on aga omaette teema. Mitte…

Karistamise asemel tuleks noori toetada

Annely Reile, ohvriabi ennetustalitluse projektijuht 2020. aastal panid alaealised toime 4239 õigusrikkumist. Tuginedes varasematele andmetele võime eeldada, et umbes kolmandik juhtumitest olid korduvrikkumised. Annely Reile kirjutab, mis võib noori korduvrikkumisteni viia ja kuidas neid ringist välja aidata. Tüüpiline väärteo toime pannud alaealine on 16-aastane poiss. Peamisteks noorte sooritatud kuritegudeks on läbi aastate olnud kehaline väärkohtlemine…

Hoolduspere vanem peab olema nii tugev, et tema armastus raviks

Kui terve peab olema hoolduspere vanem füüsiliselt? Aga vaimselt? Milliseid emotsionaalseid ressursse peab tal varuks olema? Neile ja paljudele teistele küsimustele leiad vastuse järgnevast intervjuust, kus saavad sõna hooldus- ja lapsendajaperede hindamise eksperdid Irje Tammeleht ja Elo Tenusaar. Irje Tammeleht ja Elo Tenusaar elavad Pärnus ning töötavad sotsiaalkindlustusametis. Irje tegeleb hooldus- ja lapsendajaperedele suunatud teenuse…

Sotsiaalkampaania “Laps on pereootel” reklaamid panid 5% inimestest tõsiselt kaaluma hoolduspere vanemaks hakkamist

Sotsiaalkampaania “Laps on pereootel” reklaamid panid 5% inimestest tõsiselt kaaluma hoolduspere vanemaks hakkamist, 10% uuris hooldusvanemluse teemat täiendavalt, 47% tekitas teema huvi ja 55% märkas kampaaniat. Havasi uuringute juhi Mauri Söödi sõnul on väga hea tulemus, et kampaania suutis nii laialdast huvi tekitada – 47% on 6% võrra enam sotsiaalkampaaniate keskmisest Havasi kampaaniate järeluuringute baasis ning seda…

Kuidas edukalt konflikte lahendada?

Taastav õigus on konfliktide lahendamise viis, mille kaudu heastatakse tekkinud kahju. Politsei ja Piirivalveameti Rapla piirkonnapolitseinik ja vabatahtlik konfliktivahendaja Kristel Põhjala selgitab, mida saame taastava õiguse mõtteviisist õppida, et oma igapäevaelu ja suhetega paremini toime tulla.  Konflikte esineb meie kõigi elus ning oskused nendega toimetulekuks on vajalikud igal elualal. „Oma töös politseinikuna näen sageli, et…

Laste puude raskusastme tuvastamise aluspõhimõtted

Ikka tuleb ette olukordi, kus inimesed ei mõista, miks puude raskusastme tuvastamisel tehakse otsus ühte või teist moodi. Pealtnäha sama diagnoosiga laste puhul ühel lapsel tuvastatakse puude raskusaste ja teisel mitte. See on tekitanud küsimusi ja arutelusid. Et anda ülevaade, mida ekspertarst teeb ja kaalutleb puude raskusastme tuvastamisel, pani sotsiaalkindlustusamet kirja puude määramise üldised põhimõtted….

Miks lapsed ei räägi seksuaalsest väärkohtlemisest?

Pille Alaver, seksuaalvägivalla ohvrite teenuse juht Uurimistulemusi on erinevad, kuid peamiselt arvatakse, et vähemalt üks inimene kümnest on lapsena kannatanud seksuaalse väärkohtlemise all. Isegi kõige konservatiivsemad hinnangud tunnistavad, et seksuaalne väärkohtlemine on kahjustanud suurt hulka inimesi. Sotsiaalkindlustusameti seksuaalvägivalla ohvritele suunatud teenuse juht Pille Alaver kirjutab allolevas loos sellest, miks lapsed ei räägi seksuaalsest väärkohtlemisest. Eestis…