Karistamise asemel tuleks noori toetada

Annely Reile, ohvriabi ennetustalitluse projektijuht 2020. aastal panid alaealised toime 4239 õigusrikkumist. Tuginedes varasematele andmetele võime eeldada, et umbes kolmandik juhtumitest olid korduvrikkumised. Annely Reile kirjutab, mis võib noori korduvrikkumisteni viia ja kuidas neid ringist välja aidata. Tüüpiline väärteo toime pannud alaealine on 16-aastane poiss. Peamisteks noorte sooritatud kuritegudeks on läbi aastate olnud kehaline väärkohtlemine…

Hoolduspere vanem peab olema nii tugev, et tema armastus raviks

Kui terve peab olema hoolduspere vanem füüsiliselt? Aga vaimselt? Milliseid emotsionaalseid ressursse peab tal varuks olema? Neile ja paljudele teistele küsimustele leiad vastuse järgnevast intervjuust, kus saavad sõna hooldus- ja lapsendajaperede hindamise eksperdid Irje Tammeleht ja Elo Tenusaar. Irje Tammeleht ja Elo Tenusaar elavad Pärnus ning töötavad sotsiaalkindlustusametis. Irje tegeleb hooldus- ja lapsendajaperedele suunatud teenuse…

Sotsiaalkampaania “Laps on pereootel” reklaamid panid 5% inimestest tõsiselt kaaluma hoolduspere vanemaks hakkamist

Sotsiaalkampaania “Laps on pereootel” reklaamid panid 5% inimestest tõsiselt kaaluma hoolduspere vanemaks hakkamist, 10% uuris hooldusvanemluse teemat täiendavalt, 47% tekitas teema huvi ja 55% märkas kampaaniat. Havasi uuringute juhi Mauri Söödi sõnul on väga hea tulemus, et kampaania suutis nii laialdast huvi tekitada – 47% on 6% võrra enam sotsiaalkampaaniate keskmisest Havasi kampaaniate järeluuringute baasis ning seda…

Kuidas edukalt konflikte lahendada?

Taastav õigus on konfliktide lahendamise viis, mille kaudu heastatakse tekkinud kahju. Politsei ja Piirivalveameti Rapla piirkonnapolitseinik ja vabatahtlik konfliktivahendaja Kristel Põhjala selgitab, mida saame taastava õiguse mõtteviisist õppida, et oma igapäevaelu ja suhetega paremini toime tulla.  Konflikte esineb meie kõigi elus ning oskused nendega toimetulekuks on vajalikud igal elualal. „Oma töös politseinikuna näen sageli, et…

Laste puude raskusastme tuvastamise aluspõhimõtted

Ikka tuleb ette olukordi, kus inimesed ei mõista, miks puude raskusastme tuvastamisel tehakse otsus ühte või teist moodi. Pealtnäha sama diagnoosiga laste puhul ühel lapsel tuvastatakse puude raskusaste ja teisel mitte. See on tekitanud küsimusi ja arutelusid. Et anda ülevaade, mida ekspertarst teeb ja kaalutleb puude raskusastme tuvastamisel, pani sotsiaalkindlustusamet kirja puude määramise üldised põhimõtted….

Miks lapsed ei räägi seksuaalsest väärkohtlemisest?

Pille Alaver, seksuaalvägivalla ohvrite teenuse juht Uurimistulemusi on erinevad, kuid peamiselt arvatakse, et vähemalt üks inimene kümnest on lapsena kannatanud seksuaalse väärkohtlemise all. Isegi kõige konservatiivsemad hinnangud tunnistavad, et seksuaalne väärkohtlemine on kahjustanud suurt hulka inimesi. Sotsiaalkindlustusameti seksuaalvägivalla ohvritele suunatud teenuse juht Pille Alaver kirjutab allolevas loos sellest, miks lapsed ei räägi seksuaalsest väärkohtlemisest. Eestis…

Jako Salla: mööda vaadates aitame vägivalla kestmisele kaasa

Euroopa põhiõiguste ameti korraldas 2019. aasta keskel EL-i liikmesriikides elanikkonna küsitlusel põhineva kuriteoohvrite uuringu. Uuring ei näita koroonakriisist tingitud muutusi, kuid annab siiski võrdluses teiste riikidega erakordselt hea pildi puudutatud teemadest, sh vägivalla kogemisest ja sellega seotud hoiakutest. Uuringu kohaselt langeb vägivalla ohvriks aasta jooksul iga kümnes Eesti inimene (uuring on tehtud 16+ vanuses inimeste seas)…

Valgusfoori tugipakett toetab töötaja vaimset tervist

Sotsiaalkindlustusamet sai valmis vaimse tervise toetamise tugipaketi, mis mõeldud eelkõige tööandjatele, kes saaksid loodud abimaterjaliga enda töötajate vaimset tervist toetada. Personaliuudised uuris Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse juhi Simone Epro ja psühhosotsiaalne kriisiabi teenuse juhi Helen Altoni käest, millega on tegu ja kellele see mõeldud ning kuidas materjal personalijuhte aitab. Mis on valgusfoori tugipakett? Valgusfoori tugipakett…

Sandri lugu: „Hooldusperes sain oma elu esimese sünnipäevakoogi ja -kingituse”

18-aastane Sander* elab Viljandis, õpib gümnaasiumis ja tunneb huvi programmeerimise vastu. Kõlab nagu ühe tavalise poisi elu. Eriliseks teeb Sandri aga tema lapsepõlv. Nimelt kasvab Sander juba kaheksa aastat hooldusperes. See tähendab, et tema isa-ema ei ole ta bioloogilised vanemad, küll aga pakuvad nad noormehele armastust ja kodusoojust – seda lapse jaoks nii loomulikku ja…

Mida peab teadma lastega töötamise piirangutest

Aasa Harjak, sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna järelevalve peaspetsialist Selleks, et meie lapsed oleksid igal tasandil kaitstud ja terved, tuleb järjepidevalt rõhku panna teavitustööle. Sotsiaalkindlustusameti järelevalve talituse kogemus näitab, et kohalikud omavalitsused, lastega tegelevad inimesed ja ka lapsevanemad vajavad pidevalt infot oma õiguste ja kohustuste kohta, et tagada lastele turvalised kasvu – ja arengutingimused. Kes ei tohi lastega…